Sophantering

Gröna kärl är för vanliga hushållssopor, och bruna kärl är för matavfall. Matavfall ska sorteras slängas i papperspåsar som finns att hämta i soprummet.

Emballage och andra sopor som inte är vanligt sorterbart hushållsavfall måste transporteras bort av dig själv. Det finns alltså inget kärl för dessa sopor utan de boende som slänger sådant i sophuset gör fel. Har ni boende funderingar över detta, hänvisar vi till Sigtuna vattens informationssida:

Grönt kärl:
https://sigtunavatten.se/avfall/hushallsavfall/#restavfall

Brunt kärl:
https://sigtunavatten.se/avfall/hushallsavfall/#matavfall

Återvinningsstationer

Här är de från vår förening tre närmast belägna återvinningstationerna:

  • Återvinningscentralen Arlanda stad, Voltgatan 27
  • Märsta teater Stockholmsvägen/Ringvägen
  • Frejgatan 3, vid vändplan

Läs mer om dessa på FTIs hemsida: https://ftiab.se